Pregledi se obavljaju na UZ aparatima visoke rezolucije sa multifrekventnim sondama i sa 3D live tehnikom / Secvoja 512, kardiološki ultrazvučni aparat VINGMED sound - sistem Five, Vivid 7 /.

Ordinacija poseduje i jedan portabilni LOGIQ α100 ultrazvučni aparat za kućne posete.

Od kardiološke opreme ordinacija raspolaže sa dva šestokanalna EKG aparata, Aparat za Ergometriju i HOLTER EKG.

Developed & designed by: www.ph-code.com