Osoblje ordinacije čine:

dr Enes Maljevac, radiolog

dr Vekomir Bilibajkić, urolog

dr Suad Ćatović, internista - kardiolog

dr Džemil Bihorac - radiolog

Eljesa Hubanić, viši rendgen tehničar

Ihab Ašćerić, rendgen tehničar

Aza Maljevac, medicinska sestra

Enisa Muratović, medicinska sestra

Esmana Rušović, medicinska sestra

Enisa Abdurahmanović, biohemijski tehničar

Olga Milović, biohemijski tehničar

Developed & designed by: www.ph-code.com