EHO MC dijagnostički centar, Novi Pazar, dr Enes Maljevac

Dr Maljevac Enes

Dr Maljevac Enes, rođen je 08.02.1953. godine u Novom Pazaru od oca Abdulaha i majke Sadije. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Novom Pazaru a Medicinski fakultet u Sarajevu na kome je diplomirao 1979. Radio dve godine na Opštoj praksi u Domu zdravlja, Novi Pazar a specializaciju iz radiologije završio u Beogradu na Vojno-medicinskoj akademiji februara 1987. godine. Radio kao prvi radilog u Sandžaku i uveo niz noviteta u matičnu ustanovu. Bavio se dopunskim radom u susednim gradovima – Sjenici i Tutinu. Za potrebe Doma zdravlja je nabavio prvi ulrazvučni aparat SSA - TOSHIBA 38D i postao prvi ultrasoničar u Sandžaku. Napustio državnu službu 1992. godine od kada se bavi samo privatnom praksom iz oblasti opšte medicine i radiologije. Oženjen, otac troje dece.

Kompletna analiza zdravstvenog stanja celog tela

Ordinacija poseduje aparat za kompletnu analizu zdravstvenog stanja celog tela tzv. AMSAT ili Kompjuterizirana elektrodermalna funkcionalna dijagnostika gde se može za 3 do 10 min dobiti kompletna slika celog tela sa kompjuterskim prikazom obolelih organa ili regiona tela čak i 2 godine pre nego što ta oboljenja postanu manifestna.

Mogućnosti AMSAT sistema su mnogostruke:

  • dobijanje kvalitativne ocene funkcionalnog stanja organizma u obliku fantomske analize (fantom-sličica odgovarajućih organskih sistema), i do 2 godine pre pojave simptoma bolesti;
  • pomoć u dijagnostici blizu 400 oboljenja;
  • kontrolisanje efikasnosti rezultata dobijenih najrazličitijim terapeutskim metodama, a posebno mikrotalasnom rezonantnom terapijom (MRT);
  • analiziranje dinamičkih promena funkcionalnog stanja organizma u toku lečenja;
  • utvrđivanje primarnog žarišta funkcionalnog poremećaja;
  • procena karaktera patologije, koristeći ekspertske sisteme koji se nalaze u datotekama personalnog računara;
  • praćenje procesa treninga i rehabilitacije sportista posle povreda;

Uz primenu MRT terapije, AMSAT dijagnostika stvara optimalni i neprekidni tehnološki ciklus lečenja dijagnostika-terapija-dijagnostika, koji omogućava optimizaciju procesa i rezultata lečenja.

AMSAT se preporučuje široj populaciji svih uzrasta za preventivnu dijagnostiku, koja otkriva moguće funkcionalne poremećaje i do 2 godine pre pojave simptoma bolesti, kao i opterećenijim profesionalnim grupama (sportistima, menadžerima, vojsci i policiji, ...).

Pouzdanost dijagnostike je reda 80% što je visok procenat u odnosu na ostale elektromedicinske aparate.

Pregledi se mogu obaviti svim radnim danima uz adekvatnu pripremu koja se dobija pri zakazivanju pregleda.

Developed & designed by: www.ph-code.com